آیلند / اخبار و سرگرمی

تماس با ما
اخبار و سرگرمی
اخبار و سرگرمی
سرگرمی
خطای پرتوی کم نور

با مشاهده تصویر سر خود را به جلو برده و سپس عقب بیاورید.متوجه خطای چشم می شوید؟

شما چه حدس میزنید؟
میتوانید پاسخ را ببینید.

در این تصویر یک پرتوی کم نور را می بینید که از وسط تصویر تابیده شده.اگر سرتان را به تصویر نزدیک کنید می بینید که این پرتو کل تصویر را فرا می گیرد و تغریبا همه جای تصویر سفید می شود.این پدیده توهمی تلفیقی از روشنایی و شیب موجود در عناصر تصویر است که Dynamic luminance-gradiant efect نامیده می شود.